Om

Korall ble i 1997 startet som et blandakor for naboer og sangglade i Kringlebotn i Fana. Koret gikk ganske raskt fra å være et blandakor til å bli et damekor. Medlemmene rekrutteres nå fra et større område.

Korall som i dag består av 22 damer har de siste årene hatt en god musikalsk utvikling og blitt en stabil gruppe med motiverte sangere. Vi synger både jazz, pop, folketoner og klassiske verk. Vi liker å eksperimentere med klanger og er opptatt av å formidle musikken vi synger. Koret har de senere årene deltatt i nasjonale- og internasjonale konkurranser og fått gode plasseringer og fine tilbakemeldinger.