STØTTE TIL BESTILLINGSVERK

AV BJØRN MORTEN CHRISTOPHERSEN

12. mai 20

Tusen takk til Musikkfondene/ Det norske musikkfond for støtte til bestillingsverk av

Bjørn Morten Christophersen


Christophersen (f. 1976 i Oslo) har skrevet kor-, orkester-, kammer-, film- og scenemusikk. Han har jobbet med de fleste av landets profesjonelle orkestre og også skrevet musikken til flere store dramaserier for NRK. Verkene hans er framført blant annet i USA, Tyskland, Nederland og Skandinavia. Han er også en aktiv arrangør med en lag rekke arrangementer for orkester.


Fra verklisten kan nevnes «The Lapse of Time» – et slags oratorium for solister, kor, orgel, orkester og elektronikk over Darwins «On the Origin of Species», orkesterverket «Recitatives», korverket «Gjenfødelsen» (med bratsj) til tekster av Munch og TV-seriene «Kodenavn Hunter», sesong 1 og 2 og «Brødrene Dal og mysteriet om Karl XIIs gamasjer».


Christophersen underviser også i satslære, arrangering og komposisjon ved Universitetet i Oslo, der han forøvrig er PHD-stipendiat og forsker på skissene til komponisten Johan Svendsen.