15. og 16. apr. 23

Ave Generosa:

Konsert med Sølvguttene og Det norske damekor

Sølvguttene og Det Norske Damekor samarbeider i denne konserten om å

framføre musikk for like stemmer. Et gjennomgående tema er forholdet

mellom mor og barn, og mors-skikkelsen som her trer fram som Den hellige Maria, komponisten og foregangskvinnen Hildegard von Bingen, eller moren som synger for sitt sovende barn


Skaff billetter her: