OM DET NORSKE DAMEKOR

Foto: Mari Gjørv

Det norske damekor har som målsetting å fremføre kormusikk for like stemmer på et profesjonelt, særdeles høyt nivå. Ensemblet skal fremføre et variert repertoar, med hovedvekt på den europeiske tradisjonen innen kor for damestemmer. 


Koret er et nystiftet vokalensemble med profesjonelle sangere med erfaring fra blant andre: Det norske Solistkor, Trondheim Vokalensemble, Vokal Nord,

Vocal Art, samt med virke som solister.


Ensemblet vil virke på høyt, profesjonelt nivå, og ikke minst fylle et tomrom i det norske korliv:
Et profesjonelt damekor med de høyeste kunstneriske ambisjoner. Kunstnerisk leder er Nina T. Karlsen.