PRØVESANG


Det norske damekor ser etter nye sangere til ensemblet og inviterer til prøvesang.

Søknadsfrist er 1. februar 2023.  


Det norske damekor er landets første helprofesjonelle ensemble for damestemmer, og ensemblet har siden oppstarten i 2019 vært i god utvikling. Det norske damekor har som målsetting å fremføre kormusikk for like stemmer på et profesjonelt, særdeles høyt nivå. Ensemblet skal fremføre et variert repertoar, med hovedvekt på den europeiske tradisjonen innen kor for damestemmer, og skal være en aktiv bestiller og fremfører av ny musikk for besetningen. Kunstnerisk leder er Nina T. Karlsen.


Ensemblet utlyser nå prøvesang for alle stemmegrupper til sin sangerbase.


Ensemblet skal utvides til å bestå av en større base med sangere. Virksomheten drives prosjektbasert, og det vil variere hvilket antall prosjekter hver enkelt sanger inviteres til. Kunstnerisk leder Nina T. Karlsen beslutter hvilke sangere som inviteres til hvert enkelt prosjekt avhengig av repertoar, stemmetype, antall og andre faktorer. Alle sangere er tilknyttet ensemblet på frilansbasis, og fakturerer per prosjekt.


Vi ønsker å knytte til oss sangere med evne til samklang, fleksible stemmer, solide notelesingskunnskaper og solistisk initiativ. Vi ønsker sangere som er bekvemme med en stor bredde repertoar, fra det klassiske og romantiske, til eksperimentell samtidsmusikk. Kandidater må ha utdannelse innen sang, minimum fullført BA-grad, eller relevant realkompetanse som veier opp for manglende utdannelse. Kandidater må ha erfaring med ensemblesang på høyt nivå.


Til prøvesang ber vi deg forberede to sanger med akkompagnement fra kontrasterende tidsepoker (ikke opera) og et kort stykke à cappella (f.eks. en vise, folketone, salme). Du vil ikke nødvendigvis bli hørt i alt forberedt materiale. Prøvesangen vil også bestå av en kort prima vista, sang i gruppe og en liten samtale. Ensemblet stiller med akkompagnatør.


Send oss en kortfattet søknad og CV, samt en representativ lyd- eller videofil som ikke er eldre enn to år, ikke opera, innen 1. februar 2023. Merk e-posten med “Prøvesang/stemmefag”

Aktuelle kandidater vil få innkalling til prøvesang innen fredag 10. februar. Aktuell oppstart for engasjementet er fra høsten 2023.


Vi har ikke mulighet til å dekke reise og opphold.


Søknadsfrist: 1. februar 2023
Prøvesang finner sted i Oslo 22. og 23. mars


Ved spørsmål, send en e-post til detnorskedamekor@gmail.com