HISTORIE

Hvorfor finnes det ikke et helprofesjonelt damekor i Norge? Det var spørsmålet vi stilte oss og bakgrunnen for at vi tok initiativ til å stifte Det norske damekor i 2017. Målsettingen har siden oppstarten vært å utvikle instrumentet damekor, med den helhetlige klangen, de brede musikalske muligheten og den store variasjonen som finnes i profesjonelle, skolerte damestemmer. 


Siden 2017 jobbet vi målrettet med å søke midler, og bygge et ensemble klart til lanseringskonsert i 2019. Nina T. Karlsen ble med på å bygge opp prosjektet som kunstnerisk leder og dirigent, og det var naturlig å fremføre et  helaftens verk skrevet for damestemmer på vår aller første turne. Torbjørn Dyruds 7 sånger ur Heliga Birgittas uppenbarelser satte startskuddet for det vi håper og tror blir Det norske damekors langvarige tilstedeværelse i norsk musikkliv. 


Kristine Våge og Mari Johanne Müller
Oslo, 2021